Menu

Popup

1
Bạn cần hỗ trợ gì?
Thời Gian Sự Kiện In Game
[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Hỗn Nguyên Lâu Server 2 13:00
Sky Event Server 2 13:05
Boss Attack ALL Server 13:50
Boss Vàng Server 2,3 14:00
Quảng Trường Quỷ Server 2,3 14:00
Huyết Lâu Server 2,3 14:30
Binh đoàn người tuyết Server 2,3 14:45
Binh đoàn pháp sư ALL Server 15:00
Giờ Vàng x2 Exp ALL Server 15:00
Nhện Raklion Server 2 15:15
HIT and UP ALL Server 18:20
Binh đoàn thỏ ngọc Server 2,3 18:40

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT MU DAI VIET!