Menu

Popup

1
Bạn cần hỗ trợ gì?
Thời Gian Sự Kiện In Game
[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Quảng Trường Quỷ Server 2,3 18:00
HIT and UP ALL Server 18:20
Huyết Lâu Server 2,3 18:30
Binh đoàn thỏ ngọc Server 2,3 18:40
Hỗn Nguyên Lâu Server 2 19:00
Binh đoàn pháp sư ALL Server 19:00
Boss Attack ALL Server 19:50
Boss Vàng Server 2,3 20:00
Giờ Vàng x2 Exp ALL Server 20:00
Nhện Raklion Server 2 20:15
Binh đoàn người tuyết Server 2,3 20:45
Sky Event Server 2 13:05

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT MU DAI VIET!